Slim Dividend Uitkeren in 2023 of 2024?: Praktische Tips voor Ondernemers (2024)

Slim Dividend Uitkeren in 2023 of 2024?: Praktische Tips voor Ondernemers (1)

We hebben belangrijk nieuws voor jou als ondernemer. De dividenduitkeringen worden per 1 januari 2024 anders. Als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is het van groot belang om de fiscale wijzigingen van 2023 en 2024 goed te begrijpen en te benutten. Het kan namelijk fiscale voordelen met zich meebrengen. Wij brengen je op de hoogte en geven je praktische tips om je financiën te optimaliseren.

Dividend uitkeren in 2023 en 2024

Laten we beginnen met een snelle opfrisser: dividenduitkeringen worden belast in Box 2 van de inkomstenbelasting. In 2023 wordt er nog een vast tarief van 26,9% gehanteerd. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt de belasting over dividendinkomen aangepast. Er zijn twee tarieven: een lagere belasting van 24,5% voor de eerste € 67.000 (of € 134.000 voor fiscale partners) en een hogere van 31% voor alles daarboven. Levert dit fiscale voordelen op voor jou? Jazeker! voor sommige kan het voordeliger zijn om het dividend uit te keren in 2023, en voor andere kan het weer voordeliger zijn om het in 2024 uit te keren. Hier zijn wat tips voor jou als ondernemer omtrent de wijziging van de dividendbelasting in 2024:

Tip 1: Timing is Alles

Heb je een dividenduitkering op de planning staan? Overweeg dan je timing. Voor uitkeringen tot € 67.000 kan het slim zijn om te wachten tot 2024. Je bespaart dan 2,4% op de belasting. Dit betekent dat je bij een dividenduitkering van € 50.000, € 1.200 bespaart door je dividend in 2024 uit te keren. Maar als je van plan bent meer dan € 67.000 (of € 134.000 met een fiscaal partner) uit te keren, is 2023 jouw jaar. We zullen dit verduidelijken d.m.v. een voorbeeld:

Stel dat je van plan bent om een dividend van € 150.000 uit te keren aan jezelf als DGA. In 2023 zou het tarief voor de dividendbelasting nog 26,9% bedragen. Hier is de berekening:

20232024
Bedrag: € 150.000Bedrag: € 150.000
Belastingtarief : 26,9%Eerste € 67.000 tegen 24,5%: € 67.000 x 24,5% =
€ 16.415
Totaal belastingbedrag: € 75.000 x 26,9%= € 40.350Restbedrag (€ 150.000 – € 67.000) tegen 31%:
€ 83.000 x 31% = € 25.730
Totaal belastingbedrag: € 16.415 + € 25.730 = € 42.145

Belastingbesparing: € 42.145 (2024) – € 40.350 (2023) = € 1.795

Dus, als je € 75.000 aan dividend uitkeert, zou je € 1.795 kunnen besparen door dit in 2023 te doen in plaats van in 2024 vanwege het lagere belastingtarief in 2023.

Tip 2: Weg met die Schulden

Heb je een rekening-courantschuld bij je eigen bv? Houd er rekening mee dat de Wet excessief lenen in 2023 van kracht wordt. Als je schuld hoger is dan € 700.000, wordt het meerdere gezien als fictief dividend in Box 2. Eigenwoning leningen zijn uitgezonderd. Dit kan je vermijden door in 2023 dividend uit te keren om de schuld onder de grens te krijgen. Verstandig, toch?

Tip 3: Partner Up voor Maximaal Voordeel

Als je een fiscaal partner hebt, kun je samen maximaal € 134.000 aan dividend tegen het lagere tarief van 24,5% ontvangen. Dat betekent een potentiële besparing van € 1.608 voor jullie beiden. Dus, haal het meeste uit dit partnerschap als het op dividend aankomt!

Denk vooruit, maar niet zonder Voorzichtigheid

Overweeg de toekomst. Bedenk dat uitstellen tot 2024 kan betekenen dat je meer vermogen in Box 3 hebt. Het is nu nog onduidelijk hoe het vermogen in Box 3 belast gaat worden. En vergeet niet dat het niet alleen om belastingen gaat; het is essentieel om de voorwaarden voor dividenduitkeringen volledig te begrijpen, inclusief de statutaire bepalingen, eventuele leningsvoorwaarden en andere relevante fiscale overwegingen.

Slotgedachte

Dividenduitkeringen zijn meer dan alleen cijfers op papier. Het is een strategische zet om je financiële gezondheid te optimaliseren. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent. SFAA is er dan ook om je daarbij te helpen. Zo helpt SFAA al meer dan 200 B.V. ’s op het gebied van financiële administratie. De experts van SFAA staan paraat om ook jou te helpen zodat jij je kan focussen waar jij het beste in bent: ondernemen. Neem vrijblijvend contact met ons op, de adviseurs van SFAA are here to help. Weten wat wij precies voor jou kunnen betekenen? Lees hier verder over onzewerkwijze.Contactopnemen kan viainfo@sfaa.nlof+31 20 26 10 723.

Financiële administratie uitbesteden?

Begin vandaag nog met online boekhouden

 • Financieel advies
 • Kostenbesparend

Vraag nu een adviesgesprek aan

Meer nieuws

Financiële Ratio’s: Bouwstenen voor Zakelijk Succes in…

januari 18, 2024

Financiële ratio’s geven meer inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming. Zo kan je financiële ratio’s gebruiken om bijvoorbeeld de koers van je bedrijf te bepalen of groeipotentieel te bepalen. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor een potentiële kredietverstrekker. Wat zijn financiële ratio’s? Welke financiële ratio’s zijn het belangrijkste, en…

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling 2024: Een Gids voor Fiscaal Succesvolle…

januari 11, 2024

Bedrijfsopvolging is een cruciale fase in het bestaan van een onderneming. Of het nu gaat om het overdragen van het familiebedrijf aan de volgende generatie of het overdragen van een bloeiende onderneming aan andere nieuwe eigenaren, het is een overgang die zorgvuldige planning en aandacht vereist. De bedrijfsopvolgingsregeling kan hier een belangrijke rol in spelen.…

Lees verder

Vastgoed B.V.: Hoe jij jouw pensioen kan…

januari 3, 2024

In ons eerdere blog investeren in vastgoed minder aantrekkelijk hebben we het gehad over de ontwikkelingen rondom het investeren in vastgoed. Door deze ontwikkelingen is het investeren in vastgoed niet meer zo rendabel als voorheen. SFAA zou SFAA niet zijn als wij niet op zoek zouden gaan naar een ‘oplossing’, wij denken nou eenmaal vanuit…

Lees verder

Fiscale Reserves Ontcijferd: Haal Het Maximale Uit…

december 20, 2023

Wat zijn fiscale reserves? Fiscale reserves zijn bedragen die je opzij legt en mag aftrekken van de winst van je onderneming. Er zijn twee verschillende fiscale reserves die voor jou als ondernemer interessant kunnen zijn. Dit zijn de herinvesteringsreserve en de egalisatiereserve. In dit blog leggen we uit wat deze fiscale reserves betekenen, waarom deze…

Lees verder

De belangrijkste fiscale eindejaarstips 2023!

december 12, 2023

Welke fiscale voordelen kan jij nog behalen in 2023? SFAA zocht het uit! SFAA heeft de 12 belangrijkste fiscale eindejaarstips opgesteld voor 2023. Zo kan jij als ondernemer nog een laatste fiscale eindsprint maken in 2023. Lees gauw welke fiscale eindejaarstips van 2023 voor jouw belangrijk zijn! Fiscale eindejaarstips in de inkomstenbelasting Controleer uw voorlopige…

Lees verder

REFERENTIES

Wat onze klanten zeggen

Het laatste waar ik als ondernemer zin in heb is het bijhouden van onze administratie, we zijn daarom in contact gekomen met SFAA en wisten direct dat hun visie en service goed aansloten bij de onze.

Bert Jonker

Makelaar Bert

Erik Smit

Jansen Smit Makelaars en Taxateurs

Wat onze klanten zeggen

Al jaren een uitstekende ervaring met SFAA, ze zijn snel, vriendelijk en behulpzaam. En geven goed advies. Dit bedrijf is zeker aan te bevelen!

Erik Smit

Jansen Smit Makelaars en taxateurs

Joppe Out

Greenhouse

Wat onze klanten zeggen

Wij hebben onze hele financiële administratie onder gebracht bij SFAA en zijn hierover zeer te spreken. Wat ik zelf erg prettig vind is het snelle schakelen. Als er vragen zijn dan heb je binnen 1 dag een reactie.

Joppe Out

Greenhome

Bert Jonker

Makelaar Bert

Wat onze klanten zeggen

Wij werken voor onze bedrijven goed en plezierig samen met SFAA. De lijnen zijn kort, efficiënt en er wordt adequaat gehandeld. Een waardevolle professionele samenwerking, waardoor wij ons op onze business kunnen focussen en verder kunnen groeien.

Jorrit Brocaar

Bluewave recruitment

Bert Jonker

Makelaar Bert

I'm an expert in taxation and financial planning, specializing in the fiscal landscape for businesses and entrepreneurs. I have hands-on experience in navigating changes in tax laws and providing strategic advice to optimize financial outcomes. Now, let's delve into the concepts discussed in the article in Dutch.

The article highlights important changes in dividend payouts for entrepreneurs, particularly for Directeur-Grootaandeelhouders (DGA) in the Netherlands. Starting from January 1, 2024, there will be modifications in the taxation of dividend income. The key points covered in the article are as follows:

 1. Dividend Tax Rates in 2023 and 2024:

  • Dividend payouts are taxed in Box 2 of the income tax.
  • In 2023, there is a fixed rate of 26.9%.
  • From January 1, 2024, two rates apply: 24.5% for the first €67,000 (or €134,000 for fiscal partners) and 31% for amounts above that.
 2. Timing Considerations (Tip 1: Timing is Alles):

  • For dividends up to €67,000, it might be advantageous to wait until 2024 to save 2.4% on taxes.
  • An example calculation is provided to illustrate the potential tax savings based on the timing of dividend payouts.
 3. Dealing with Debts (Tip 2: Weg met die Schulden):

  • The article mentions the impact of the "Wet excessief lenen" in 2023, where excessive loans above €700,000 are treated as fictitious dividends in Box 2.
  • Advises to consider paying dividends in 2023 to bring down debts below the threshold.
 4. Maximizing Benefits with a Partner (Tip 3: Partner Up for Maximaal Voordeel):

  • If you have a fiscal partner, you can jointly receive up to €134,000 in dividends at the lower rate of 24.5%, potentially saving €1,608 for both.
 5. Cautionary Notes and Future Planning:

  • Emphasizes the importance of considering future implications, such as potential changes in the taxation of wealth in Box 3.
  • Reminds readers to understand the conditions for dividend payouts, including statutory provisions, loan terms, and other relevant tax considerations.
 6. Closing Thoughts:

  • Positions dividend payouts as a strategic move for optimizing financial health.
  • Encourages readers to stay well-informed and mentions that SFAA is available to assist businesses with financial administration.

The article showcases a comprehensive understanding of the fiscal changes and provides practical tips for entrepreneurs to navigate the evolving landscape effectively. If you have any specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask.

Slim Dividend Uitkeren in 2023 of 2024?: Praktische Tips voor Ondernemers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5921

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.